Visitas: 5703
  Proyectos Interdisciplinarios (max. 2 x Facultad) vacantes proyectos interdisciplinarios Profesor Investigador N2 (max. 1 x Facultad x convocatoria) vacantes prof. N2 Profesor Investigador N1 (max. 2 x Facultad x convocatoria) vacantes prof. N1

Innovaciones e invenciones ( max. 10 x año )

Plan de Tesis (max. 4 x facultad  ) vacantes plan de tesis
  2014   2013 2014   2013 2014   2014 2014  
FAUA 1 1 1   1 2   2 2 0 4
FC 2 0 2 1 0 2 2 0 1 4 0
FIA 0 2 1   1 1   2 0 0 4
FIC 0 2 1   1 2   2 1 4 0
FIECS 0 2 1   1     2 0 0 4
FIEE 0 2     1 2   2 0 0 4
FIGMM 1 1   1 0 2   2 0 0 4
FIIS 0 2     1 2   2 0 0 4
FIM 1 1 1 1 0 1   2 0 0 4
FIQ 0 2     1     2 0 1 3
FIQT 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4
CTIC 1 1                  
CISMID 0 2                  
LNH 1 1                  

 

      Vacantes Dsiponibles 

      Vacantes Agotadas